Darba finansiālais atbalsts

Šis Vispasaules Tīmekļa lapu kopums izstrādāts, pateicoties Latvijas Kultūras fonda atbalstam. Autoram tika piešķirta LKF stipendija 1997. gadam, kas liecina par LKF ieinteresētību jaunu saziņas līdzekļu attīstībā. Projekta kurators - Pēteris Bankovskis.