Informācija par autoru

Mans Curriculum Vitae (diemžēl angliski) ir atrodams šeit.