Izmantotā literatūra

Ir sarežģīti dot atsauces uz literatūtu klasiskajā izpratnē, jo informācija par Internet un VT mainās ārkārtīgi strauji. Galvenokārt tika izmantota periodiskā lieteratūra, kā arī (protams) Internet resursi: Norādes uz Internet resursiem tieši iekļautas attiecīgajās apmācības materiāla lappusēs. Šeit atrodamas tieši Internet resursiem veltītas lappuses.