Netscape Navigator

1997.gadā parādījās Netscape Navigator 4. versija kā daļa no Netscape Communicator paketes, kas ietver arī Netscape Composer (HTML lappušu redaktoru), Netscape Messenger (elektroniskā pasta un diskusiju grupu apstrādes programma) un dažas citas, mums mazāk būtiskas, programmas. Netscape Communicator var iegūt par velti, meklējot Netscape VT serverī. Šīs programmas licencē rakstīts, ka par šo programmu nav jāmaksā skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, bezpeļņas organizāciju pārstāvjiem, kā arī tad, ja programmu tikai izmēģina.

Netscape Navigator pimā versija radās 1994.gadā un ātri iekaroja popularitāti salīdzinājumā ar pirmo VT pārlūku Mosaic, jo piedāvāja labākas iespējas, piemēram, fona rādīšanu, dinamisku dokumenta attēlošanu (dokumenta tekstu var lasīt, pirms visi attēli ir ielādējušies) u.c.

2. versija ieveda daudzus papildinājumus, piemēram, rāmjus (frames), iespēju attēlot dažādu lielumu un krāsu burtus u.c.

Sākot ar 3.versiju parādījās, piemēram, tāda būtiska īpašība kā grāmatzīmju (bookmarks) kārtošanas iespēja. Grāmatzīme ir jēdziens, kas parādījās jau oriģinālajā Mosaic - ja jums kāda VT lappuse liekas tā vērta, lai to apmeklētu vēlreiz, jūs pārlūkam varat lūgt saglabāt norādi (resp., URL adresi) uz šo lappusi. Pēc tam, kad jums atkal uznāk vēlēšanās šo lappusi apmeklēt, jums atliek tikai uzklikšķināt uz atbilstošās grāmatzīmes. Sākot ar 3. versiju grāmatzīmes varēja ne tikai likt vienā garā sarakstā, bet arī veidot failu sistēmai līdzīgu struktūru - likt grāmatzīmes mapēs (folders). 4. versijā tas ir pavisam viegli - ar peli uzklikšķiniet uz Location blakus esošās ikonas, velciet ar peli uz Bookmarks un tālāk pa mapju koku uz leju, līdz sasniegta vajadzīgā vieta grāmatzīmju struktūrā. Lai pievienoto jaunu mapi, uzklikšķiniet uz Bookmarks - Edit Bookmarks ..., un atvērsies jauns logs. Tajā atrodiet to vietu, kurā jūs vēlaties ievietot jauno mapi, un uzklikšķiniet File - New Folder; tad atliek tikai ievadīt mapes nosaukumu un spiest Ok.

Latvisku VT dokumentu apskatei nepieciešams iestāstīt Navigatoram, kādi fonti jāizmanto dokumentu attēlošanā. Varētu būt nepieciešami 2 soļi:

  1. Edit - Preferences... - Appearance - Fonts 4.versijā vai Options - General Preferences... - Fonts 3.versijā - iespējams priekš katra dokumentu kodējuma (Encoding) izvēlēties, kādi fonti jālieto. Ir divu veidu fonti, ko HTML lieto - proporcionālie (parastiem teksta gabaliem) un fiksēta platuma (teksta gabaliem, kur precīzi jāsaglabā teksta izkārtojums pa rindiņām un kolonā). HTML dokumentā var norādīt, kādā kodējumā tas ir veidots - tādam dokumentam pārlūks pats uzstāda kodējumu un līdz ar to izvēlas atbilstošos fontus. Tomēr bieži vien HTML dokumentos šo informāciju neiekļauj - tad pārlūks iedomājas, ka dokuments ir veidots noklusētajā Western vai Latin1 kodējumā. Tāpēc, ja jūs orientējaties galvenokārt uz anglisku un latvisku dokumentu skatīšanos, pasakiet pārlūkam, ka priekš kodējuma Western vai Latin1 jālieto latviešu fonti - angļu valodas tekstu skatīšanos tie neapgrūtina.

  2. Skatoties konkrētu VT lapu, lietotājs var pateikt pārlūkam, kādā kodējumā šī lapa ir jāinterpretē - View - Encoding 4. versijai vai Options - Document Encoding 3. versijai.
Visas Netscape Navigator iespējas un īpašības mēs šeit neapskatīsim. Lietojiet Help izvēlnes punktu.