Internet Explorer

Par VT pārlūkprogrammu svarīgumu Microsoft saprata gadu vēlāk nekā Netscape, tomēr arī viņi ir jau tikuši līdz sava produkta 4.versijai. Arī to par brīvu var iegūt no Microsoft, un šī programma bez jebkādām atrunām ir lietojama par brīvu. Microsoft to cenšas padarīt par savas operāciju sistēmas Windows neatņemamu sastāvdaļu, taču par to, kā tas beigsies, skaidrības nav, jo Microsoft tagad ir jātiesājas, aizstāvoties pret monopolizācijas apvainojumiem.

Internet Explorer uzvedību var mainīt, izvēloties View - Internet Options (4.versijā - te runāsim tikai par to). Tālāk caur General - Fonts iespējams piekļūt fontu izvēles iespējai - par to vairāk runāts lappusē par Netscape Navigator.

IE lieto terminu 'iecienītie' (Favorites) grāmatzīmju vietā, taču ērtības labad sauksim arī 'iecienītos' par grāmatzīmēm. Lai tām piekļūtu, jāspiež poga Favorites, un loga kreisajā daļā atveras jauns rāmis, kurš rāda patreizējo grāmatzīmju struktūru - mapes un pašas grāmatzīmes. Jaunas grāmatzīmes pievienošana ir tikpat vienkārša kā Netscape Navigator 4. versijā - ar peli jāpārvelk ikona, kas atrodas Address lauka kreisajā malā, uz vajadzīgo vietu grāmatzīmju struktūrā.

IE piedāvā spēcīgāku apmeklēto lappušu uzskaitījuma mehānismu nekā NN. Ar pogu History var atvērt rāmi loga kreisajā malā, kur redzamas ne vien norādes uz visām šodien apmeklētajām lappusēm, bet arī uz iepriekšējo dienu veikumu.