Vispasaules tīmeklim nepieciešamais programmnodrošinājums

Kā redzams šajā shēmā, vispasaules tīmekļa darbības nodrošināšanai nepieciešamas vismaz 2 komponentes - VT pārlūkprogramma (parasti papildināta ar palīgmoduļiem dažādu speciālu failu formātu skatīšanai) un VT serveris.

Ja jūs vēlaties vienīgi skatīties uz VT lappusēm, jums ir nepieciešama tikai VT pārlūkprogramma, kas nodrošina VT servera piegādāto lappušu glītu attēlošanu. Par VT serveri jāzin tiem, kas vēlas arī kaut ko publicēt Vispasaules Tīmekļa formātā. Katram serverim tiek piešķirts savs vārds (hostname), pēc kura to iespējams atrast no jebkuras pasaules malas. VT serveris, kas darbojas uz kāda datora, padara pieejamu ārpasaulei vienu (vienkāršākajā gadījumā) šī datora failu sistēmas katalogu un visus apakškatalogus. Ja kāds VT pārlūks pieprasa šim serverim konkrētu failu no šīs failu apakšsistēmas, serveris šo failu pārsūta pārlūkam. Tas, kā pārlūkprogramma attēlos šo failu uz ekrāna, jau ir pašas pārlūkprogrammas problēma.

VT serverim jābūt saistītam ar Internetu pastāvīgi, nevis tikai uz laiku, kamēr jūsu modēms sazvanās ar jūsu servisa piegādātāja modēmu. Tāpēc, ja jūs piekļūstat Internetam no mājām, izmantojot dial-up pieeju (iezvanīšanos) un jūs gribat publicēt savu VT informāciju, šo informāciju jūs glabāsiet uz jūsu Interneta servisa piegādātāja datora, speciālā jums ierādītā failu sistēmas katalogā, kas ir pieejama VT serverim. Tāpēc par servera programmatūras darbināšanu jums nav jāuztraucas. Ja jūsu datoram ir pastāvīgs pieslēgums Internetam (piemēram, caur izdalīto līniju - droši vien jūsu darba vietā), tad jūs pats/-i varat palaist uz šī datora VT serveri, kļūstot par pilnīgu jūsu VT saimniecības pārvaldnieku.