Kas ir hiperteksts?

Hiperteksta galvenā atšķirība no "parasta" teksta - hipertekstā atļauts veidot saites no vienas teksta daļas uz kādu citu. Arī parastā grāmatā var atrast (nosacīti) hiperteksta elementus.

Grāmatās šī "ātrā" atrašana tiek nodrošināta, numurējot lappuses un satura rādītājā un indeksā norādot atbilstošos lappušu numurus.

īstas hiperteksta iespējas tomēr iespējams nodrošināt vienīgi ar tehnisku līdzekļu palīdzību. šeit vairs nav nepieciešama lappušu numurācija, un nokļūt no vienas teksta vietas uz citu iespējams ar hipersaišu palīdzību. Pašreiz populārākajā hiperteksta realizācijā (Vispasaules tīmeklis) hipersaites tiek iezīmētas, tās pasvītrojot un izceļot ar citu krāsu, un tās izmantojamas ātrai nokļūšanai uz saistīto teksta vietu, izmantojot peli. (Bet to visu jūs jau zinājāt, ja jau tikāt līdz šā teksta lasīšanai).

Pēdējā laikā hiperteksta jēdziens ir būtiski paplašinājies, un tas vairs nav tikai teksts vien - sākotnēji parādījās iespējas tekstā iekļaut arī attēlus, kā arī tos izmantot kā hipersaites. Pēdējos gados parādās arvien jaunas informācijas pasniegšanas metodes - skaņa, video, interaktīvas virtuālas pasaules u.t.t.