Fiziskās formatizēšanas iespējas

 1. Iezīme <B> (bold) - treknas drukas iegūšanai.
 2. Iezīme <I> (italics) - kursīvs.
 3. Iezīme <U> (underline) - pasvītrots teksts.
 4. Iezīme <S> (strikethrough) - pārsvītrots teksts.
 5. Iezīme <TT> (teletype) - teksts ar fiksēta platuma fontu.
 6. Iezīme <BIG> - lielāki burti.
 7. Iezīme <SMALL> - mazāki burti.
 8. Iezīme <CENTER> -
  teksts tiek pārnests jaunā rindā un iecentrēts.
 9. Iezīme <FONT>.

  Ļauj kontrolēt rādāmā teksta fontu. Šī ir sarežģītāka iezīme, jo iespējami vairāku veidu iezīmes atribūti.

  Protams, atribūtus var arī kombinēt: <FONT SIZE=5, COLOR="Red", FACE="Garamond">.