Loģiskās formatizēšanas iespējas

Noderīga būs šī dokumenta HTML koda (HTML source) apskate, izmantojot View Frame Source, jo šeit izmantotas visas aprakstītās iezīmes.

 1. Iezīmes, ar kurām var iegūt tekstu kursīvā.

  Nevajag aizmirst iezīmētā teksta gabaliņa beigās likt beigu iezīmi, kas ir tāda pati kā sākumā, tikai pirmie simboli ir </. Pretējā gadījumā pārlūks visu turpmāko tekstu rādīs izceltā veidā.

  Patreiz eksistējošās pārlūku versijas augstākminētās iezīmes attēlo vienādi - kā tekstu kursīvā (izņemot <DFN>, ko atpazīst tikai IE, un <ADDRESS> - pārlūks pirms un pēc adreses pāriet uz jaunu rindiņu. Šo efektu varēja panākt arī ar fizisko formatizēšanas iezīmi <I>, kas iezīmē tekstu kursīvā. Tomēr piemērotos gadījumos ieteicams lietot loģiskās iezīmes. Pirmkārt, iespējams, ka jaunas pārlūku versijas attēlos loģiski iezīmētos teksta gabaliņus citādāk (piemēram, kaut kā īpaši izcels adreses). Otrkārt, jums pašam būs vieglāk orientēties jūsu HTML dokumentos (piemēram, ātri atrast visus citātus).

 2. Iezīmes, ar kurām var attēlot tekstu ar fiksēta platuma fontu.

  Uz šiem dažādajiem veidiem attiecas tie paši komentāri, kas uz iepriekšminētajiem kursīva iegūšanas veidiem.

 3. Iezīme <STRONG> - Tipogrāfisks uzsvars, parasti lietojot treknu fontu.

 4. Iezīme - garu citātu iezīmēšanai. Citāts tiek attēlots jaunā rindkopā ar atkāpi, iespējams, kursīvā.
  Šis teksts ir iezīmēts ar <BLOCKQUOTE>.

 5. Dažādu līmeņu virsrakstu iezīmēšana iezīmes <H1> līdz <H6>:

  Pirmā līmeņa virsraksts.

  Otrā līmeņa virsraksts.

  Trešā līmeņa virsraksts.

  Ceturtā līmeņa virsraksts.

  Piektā līmeņa virsraksts.
  Sestā līmeņa virsraksts.

 6. Augšējie un apakšējie indeksi - attiecīgi iezīmes <SUP> un <SUB>: x2+y2 (Šeit pievērsiet uzmanību, kā var kombinēt vairākas iezīmes).