Attēlu iekļaušana HTML dokumentā

Bilžu iekļaušanai tiek izmantota iezīme <IMG> (no angļu "image"), kas minimālajā variantā izskatās tā: <IMG SRC="faila vārds">. Šeit "faila vārds" vietā jāliek tā attēlu faila vārds, kurš satur vajadzīgo bildi. Pie tam, ja šis fails atrodas tajā pašā katalogā kur HTML dokuments, tad pietiek ar šo vārdu vien (neaizmirstot paplašinājumu), bet, ja fails atrodas citā katalogā, tad jānorāda arī ceļš uz šo failu. Piemērs - iezīme <IMG SRC="images/eye_lf"> dod šādu rezultātu: (jo fails, kuru jūs pašreiz lasat, atrodas katalogā, kuram ir apakškatalogs "images", kurā savukārt atrodas fails "eye_lf.gif")

Jāatceras, ka, norādot ceļu uz failu, izmantojamas šādas slīpsvītras: / , nevis apgrieztās: \.

Iezīmei <IMG> bez parametra SRC iespējams norādīt arī citus, kas kontrolēs, kā bilde tiks izvietota attiecībā pret pārējo tekstu:

Vēl jāatzīmē, ka jūs savos dokumentos varat iekļaut ne vien bildes, kas atradīsies uz tā paša datora, kur dokumenti, bet arī jebkuras VT pieejamas bildes, norādot to URL adresi. Šī bilde iegūta, iekļaujot iezīmi <IMG SRC="http://home.netscape.com/assist/net_sites/bg/weave/embossed_weave.gif" ALIGN=LEFT>. Tad gan jāatceras, ka jūsu lappuses izskats būs atkarīgs no atbilstošā VT servera saimnieka; ja attēls tiek no turienes izmests, pārvietots vai pārsaukts, jūsu lappusē paliks norāde uz neeksistējošu URL resursu, un attēla vietā rādīsies tāda bilde: .