Saites HTML dokumentā

Saites ir pati VT un HTML būtība - saites nodrošina hiperteksta navigācijas iespējas. HTML valodā saišu iekļaušanai izmantojama iezīme <A HREF="....">......</A>, kur pirmo daudzpunktu vietā liekama tā VT dokumenta URL adrese, uz kurieni jāpāriet, ja lietotājs uzklikšķina uz šīs saites, un otro daudzpunktu vietā liekams saites teksts vai attēls. Ja saite satur tekstu, pārlūki šo tekstu rāda pasvītrotu, ja saite ir attēls, tad attēlam apkārt ir rāmis.