Netscape Composer

Netscape Composer ir Netscape Communications izlaistās paketes Netscape Communicator sastāvdalaļa. Pirms Netscape Communicator parādīšanās Netscape Navigator pārlūks bija atsevišķa programma, un šīs programmas smalkākā versija (Netscape Navigator Gold) nodrošināja ne tikai VT lappušu skatīšanās, bet arī rediģēšanas iespējas.

Netscape Composer ir redaktors, kas neprasa HTML valodas zināšanas. 2 darbību pamatgrupas ar šo līdzekli ir sekojošas:

Svarīga ir iespēja, ko dod File - Publish.... Jūs savas VT lapas parasti veidosiet uz sava datora, bet gribēsiet, lai tās apkalpo jūsu Interneta piegādātāja VT serveris. Publicēšanas iespēja atvieglina gatavo lapu nosūtīšanu uz atbilstošo kontu, ko jums Interneta piegādātājs piešķīris VT lappušu glabāšanai.