HTML valoda

Saīsinājuma HTML atšifrējums ir hypertext markup language - hiperteksta iezīmēšanas valoda.

HTML valoda tiek lietota Vispasaules tīmeklī jau kopš 1990.gada un ir ieguvusi ISO (International Standardization Organization - Starptautiskā Standartizācijas Organizācija) standarta statusu. Tādējādi tas ir vienīgais "pareizais" veids, kā iezīmēt hipertekstu. Protams, iespējams rīkoties arī citādāk un pašam izdomāt savu iezīmēšanas valodu, bet neceriet, ka kāds cits (it sevišķi - cits programmprodukts) sapratīs jūsu tādā veidā sagatavoto hipertekstu.

HTML valoda veidota tā, lai nerastos atkarības no konkrētas datoru platformas (arhitektūras). Ar šīs valodas palīdzību iezīmēts teksts tiek glabāts parastā teksta failā, ko var nolasīt jebkuras pašreiz eksistējošas (un domājams arī, jebkuras nākotnē eksistējošas) platformas dators.

Kā visām formālajām (un arī neformālajām) valodām HTML valodai ir sava sintakse. Bet protams, tāpat kā eksistē programmu līdzekļi, kas parāda HTML valodā sagatavotu hipertekstu lietotājam draudzīgā veidā (tīkla pārlūkprogrammas, pārlūki), tāpat arī eksistē programmas, kas būtībā dara apgriezto darbu - lietotājs parāda, kādu viņš grib redzēt savu hipertekstu, un šīs programmas no vizuālā izskata izveido HTML valodas iezīmes un iesprauž tās attiecīgajās teksta vietās. šīs programmas sauc par VT publicēšanas līdzekļiem, un tās atbrīvo hiperteksta veidotāju no nepieciešamības zināt HTML valodas sīkumus. Tomēr dažreiz šādas zināšanas nenāk par ļaunu, un ir vieglāk un ātrāk rediģēt HTML valodā noformēto hipertekstu tieši, nevis, izmantojot publicēšanas līdzekļus, manīt to vizuālo izskatu.

Te meklējamas dažādas rekomendācijas par VT lapu veidošanu.