Skaņas apstrādes rīki

Pati vienkāršākā un pieejamākā programma, ar ko iespējams apstrādāt skaņu, ir Windows 95 sastāvā ietilpstošais Sound Recorder. Pieslēdziet jūsu skaņas kartei mikrofonu un izmantojiet Sound Recorder jūsu balss ierakstam, vai arī atskaņojiet mūzikas kompaktdisku un pamēģiniet kādu fragmentu ierakstīt ar šo programmu WAV formātā. Iespējams samiksēt kopā divus vai vairākus ierakstus (Edit - Insert File... un Edit - Mix with File...), kā arī izmantot pašus vienkāršākos skaņu efektus (mainīt skaļumu, ātrumu, pievienot atbalsi, apgriezt skaņas fragmentu otrādi).

Ja jums neizdodas ieraksts no mikrofona vai no CD, jāpaskatās, vai attiecīgo ierīci Windows neignorē, kad tiek izdarīts ieraksts. Skaņu kartēm pievienotais programmnodrošinājums parasti ietver arī mikseri - programmu, ar kuras palīdzību var regulēt skaņas līmeni dažādām izvadiekārtām pie atskaņošanas un līmeni ievadiekārtām pie ieraksta. Kaut arī vienīgā fiziskā atskaņošanas iekārta mēdz būt skaņas karte, loģiskā līmenī darbojas vairāki draiveri - viens, kas nodarbojas ar MIDI formāta mūzikas atskaņošanu, cits, kas spēlē kompaktdisku u.t.t. Vienlaicīgi var atskaņot vairāku veidu skaņas, piemēram, spēlēt CD un kādu MIDI failu. Ar mikseri iespējams kontrolēt, kādas būs skaņas līmeņu attiecības (t.i., kas būs skaļāk - CD mūzika vai MIDI elektroniskā mūzika) vai arī vispār izslēgt kādu kanālu. Tas pats attiecas uz ierakstu - ir vairāki skaņas ievadavoti (recording source) - CD, mikrofons u.t.t., un katru no tiem var neatkarīgi ieslēgt un izslēgt, regulēt līmeni un stereo balansu.

Skaņas kartei bez miksera parasti tiek pievienoti arī rīki skaņas apstrādei. Creative Labs Sound Blaster (visizplatītākā skaņas karte, kas būtībā ir standarts) tiek pievienots rīks WaveStudio, kas ir līdzīgs Sound Recorder, tikai ar daudz plašākām iespējām. Atsevišķa programmu klase ir rīki, kas domāti MIDI failu apstrādei, bet tās parasti jāiegādājas atsevišķi.