HTML tabulas

HTML tabulas izmanto vismaz diviem mērķiem. Pirmais ir acīmredzams - ja jūs gribat savā lapā atainot kādu tabulu, tad (pārsteigums!) ir jāizmanto HTML tabulas.

1. Šī ir tabulas pirmā rindiņa
2. Bet šī - otrā rindiņa
Šī tabula aprakstīta ar iezīmi <TABLE CELLPADDING=5 CELLSPACING=1 BORDER=2 ALIGN="RIGHT" BGCOLOR="Green">. Atribūts CELLPADDING nosaka, cik daudz vietas jāatstāj tabulas šūnās starp tabulas robežu un tekstu. CELLSPACING nosaka, cik vietas jāatstāj starp blakusšūnām, bet BORDER - cik resnas jāzīmē tabulas līnijas, vai arī vispār nav jāzīmē (ja vērtība ir 0). ALIGN darbojas līdzīgi kā iezīmei <IMG>, bet BGCOLOR norāda, kādā krāsā jāattēlo fons.

Atsevišķas tabulas rindiņas apraksta ar iezīmi <TR> (no table row), bet atsevišķas šūnas - ar <TD> (table data). Arī šīm iezīmēm var būt atribūti, kas nosaka atsevišķas rindiņas (vai, attiecīgi, šūnas) fona krāsu, izlīdzinājumu un citas īpašības. Tabulas šūnas saturs tiek rakstīts starp <TD>...</TD> iezīmēm, un tas var būt teksts, iezīme, kas iekļauj attēlu, hipersaite, cita tabula u.t.t.

Otrs pielietojums ir mazāk acīmredzams - HTML tabulas izmanto lappuses formatizēšanai, ja tajā ir jāizkārto vairāki elementi - attēli un teksta gabaliņi, pie tam standarta formatizēšanas iezīmes (<CENTER>,<IMG ... ALIGN ...> u.t.t.) nenodrošina jūsu vēlmēm atbilstošu elementu izkārtojumu.

Tabula, kas nodrošina izkārtojumu
Teksts
Teksts
Teksts

Šeit iezīmē <TABLE> lietots atribūts WIDTH="90%", kas norāda, ka neatkarīgi no tā, cik plats ir pārlūka logs, tabulas platumam ir jābūt 90% no tā platuma. <TD> iezīmēs lietoti atribūti HEIGHT=80 norāda, ka šūnas augstumam jābūt 80 pikseļi - arī šeit varēja lietot procentuālas vērtības, tāpat kā tabulas iezīmē varēja lietot absolūtas vērtības, kas noteiktu, cik pikseļu platumā jāattēlo tabula.

Tabulas pirmajā rindiņā lietots atribūts COLSPAN=2 (<TD> iezīmē), kas nodrošina 2 šūnu sapludināšanu vienā; līdzīgi lietojams atribūts ROWSPAN.

Visi HTML redaktori nodrošina palīdzību tabulu veidošanā, un tabulas iespējams uzdot, pašam ar roku neuzrakstot nevienu iezīmi. Tomēr attiecīgajos dialogos parādīsies lauki, kas atbilst apskatītajiem iezīmju atribūtiem, tāpēc par šiem atribūtiem ir jāzin.