HTML formas

Kad VT pārlūkprogrammas lietotājs uzklikšķina uz kādas hipersaites, VT serverim tiek aizsūtīts pieprasījums - virknīte, kas atrodama hipersaites HREF atribūtā. Ar HTML formu palīdzību lietotājam tiek dota iespēja bez šī te HREF atribūta satura nosūtīt VT serverim arī vēl kādu papildus informāciju, ko var ierakstīt VT lappusē esošajos laukos.

Ievadiet kaut ko:

Šinī formā ir viens lauks - ievadiet tur kaut ko un nospiediet pogu "OK". VT serveris atkarībā no tā, ko jūs ievadīsiet, speciāli jums izveidos VT lapu. Šinī gadījumā gan lapa būs vienkārša, tomēr būs iespējams pārliecināties, ka serveris ir sapratis, ko jūs viņam teicāt.

Šī forma ir iegūta ar sekojošu HTML fragmentu:

<FORM ACTION="http://ai1.mii.lu.lv/cgi-bin/KF/cgi-test"> Ievadiet kaut ko: <INPUT NAME="word"><INPUT TYPE="submit" VALUE="OK"></FORM> Iezīmē <FORM> ar atribūta ACTION palīdzību tiek norādīts, kāda CGI programma jāizsauc, ja lietotājs darbojas ar šo formu. Par CGI programmām vairāk informācijas atradīsiet šeit. Formas iekšienē var atrasties (gandrīz) jebkādi HTML objekti - teksts, attēli, hipersaites u.t.t., kā arī iezīmes dinamisko objektu definēšanai <INPUT>. Šinī piemērā ir divas šādas iezīmes - viena, kas apraksta lauku, kurā lietotājs var kaut ko ievadīt (ja <INPUT> iezīmei nav atribūta TYPE, tad tiek uzskatīts, ka tā definē šādu lauku), un kuras vārdu definē ar atribūtu NAME. Ar otro <INPUT> iezīmi nodefinē pogu, kuru nospiežot, lietotājs aizsūta visu pārējo formas lauku vērtības (šinī gadījumā lauka word vērtību) serverim.