CGI programmas

CGI (Common Gateway Interface - vispārējais slūžu interfeiss) ir standarts, kas nosaka, kādā veidā parametri no HTML formas tiek nodoti programmai, kas dinamiski veido atilstošo HTML lappusi. Lapā, kur aprakstītas formas, parādīts arī mazs formas piemērs, kuram piesaistīta CGI pogramma "http://ai1.mii.lu.lv/cgi-bin/KF/cgi-test". Kad lietotājs spiež pogu, VT serveris palaiž šo programmu un nodod tai parametrus - lietotāja ievadīto lauku vērtības.

Šo lauku vērtības tiek pārveidotas saskaņā ar CGI standartu. Ja jūs laukā ievadīsiet, piemēram, "abcdxyz", tad cgi-test programmai tiek nodots parametrs word=abcdxyz (word ir lauka vārds). Ja jūs ievadīsiet kaut ko, kas satur tukšumus, teiksim, "abcd xyz", tad varēsiet pārliecināties, ka CGI interfeisa standartā tukšumi tiek pārveidoti kā + zīmes. Savukārt laukā ievadīta + zīme tiek pārvērsta mistiskā simbolu virknējumā %2B. Līdzīgi CGI interfeiss izrīkojas arī ar latviešu burtiem - arī tie tiek pārvērsti 3 burtu kombinācijās, kur 1.simbols ir %. Arī citi speciālie simboli tiek pārveidoti. Šī pārveide ir saistīta ar to, kādā veidā programmai var nodot parametrus. Dažās operāciju sistēmās parametri nevar saturēt, teiksim, tukšumus un vēl citus speciālos simbolus, tāpēc arī CGI (jo tas ir common interfeiss) tā pārveido lietotāja ievadītos datus.

CGI programmu izveide prasa zināmas iemaņas programmēšanā. Bieži lietota CGI programmēšanas valoda ir Perl - te var atrast īsu ievadinformāciju par šo valodu.

Taču ne vienmēr ir jāprogrammē, lai varētu izmantot CGI programmu jaukumus. Dažas CGI programmas mēdz būt pievienotas VT serverim, un jums tikai jāsaprot, kā tās izmantot - kādā veidā nodot parametrus un kāds būs rezultāts. Šeit aplūkosim tikai vienu tādu CGI pielietojumu - attēlu kartes (image maps).