Programmēšanas valoda Perl

Perl ir programmēšanas valoda, ko izstrādāja viens cilvēks Larry Wall un kuras rīki nekad nav bijuši komerciāli. Tas nozīmē, ka katrs var par brīvu dabūt Perl interpretatoru - programmu, kas nepieciešama, lai varētu darbināt Perl'ā rakstītas programmas.

Tomēr fakts, ka tā ir dabūjama par velti, nav vienīgais, kas to ir padarījis ārkārtīgi populāru, it sevišķi VT pielietojumiem. Valoda ir ļoti piemērota dažāda veida manipulācijām ar tekstiem - īstenībā Perl ir saīsinājums no Practical Extraction and Report Language (praktiska izvilkumu un atskaišu veidošanas valoda). Ir pavisam viegli manipulēt ar CGI standartā iekodētiem parametriem un veidot dinamiskas HTML lappuses. Valoda ir interpretēta, nevis kompilēta - tas nozīmē, ka Perl interpretators pakāpeniski lasa programmas tekstu un izpilda instrukcijas, nevis, kā tas būtu kompilētas valodas gadījumā, kad kompilators visu programmu pārveidotu datoram saprotamā mašīnvalodā, un tikai tad tā būtu izpildāma. Strādāt ar interpretētām valodām ir daudz vieglāk, jo ātri var pārbaudīt dažādas pieejas vienai problēmai. Vienīgais trūkums ir ātrdarbības samazināšanās, bet vienkāršām manipulācijām ar tekstiem tas nav tik būtiski.

Ja jums ir vēlēšanās apgūt vienkāršu CGI programmu rakstīšanu, varētu ieteikt sākt tieši ar Perl. Šeit var atrast diezgan labu ievadinformāciju par šo valodu; vairāk adreses neminēšu - mēģiniet pameklēt ar Yahoo vai AltaVista.