Programmēšanas valoda Java

Java īstenībā ir diezgan parasta programmēšanas valoda, taču savu īpašību dēļ tā guvusi lielu izplatību Vispasaules Tīmeklī. Javas programmas kaut kādā ziņā ir līdzīgas CGI programmām - arī šinī gadījumā HTML lapā iespējams iekļaut pieprasījumu izpildīt kādu programmu. Tomēr Javas programmas netiek izpildītas uz servera kā CGI programmas, bet gan tiek atpumpētas no servera uz VT pārlūku, un pārlūks, ja tas ir Java-capable, izpilda šo programmu, pie tam izpilde var notikt ne tikai atsevišķā logā, bet arī attiecīgajā VT lapā, šai programmai atvēlētā apgabalā.