Virtual Reality Markup Language (VRML)

Līzīgi kā HTML ļauj aprakstīt, kā jāizskatās 2-dimensionālai VT lapai, VRML ļauj definēt virtuālas 3-dimensiju pasaules. VRML atbalsts (vismaz pagaidām) nav tieši iebūvēts pārlūkprogrammās, tāpēc, ja jūs gribat skatīties šinī valodā aprakstītus objektu kopumus, jūsu pārlūkprogrammu vajadzēs papildināt ar atbilstošu iespraužamo moduli, kas ir spējīgs attēlot VRML pasaules un reaģēt uz lietotāja peles kustībām - pieprasījumiem pārvietoties šinīs pasaulēs. Kā iespraužamo palīgmoduli varētu ieteikt CosmoPlayer no SGI (SiliconGraphics Inc.) - to par brīvu var iegūt šeit.

Ar VRML valodu saistīti noderīgi resursi - gadījumam, ja jums gribas pamēģināt radīt savu pasauli:

Tiem, kas vēlas tikai skatīties, ko izveidojuši citi: