Interaktīvas VT iespējas

Līdz šim esam apskatījuši tikai statiskas VT iespējas - kā veidot teksta dokumentus, iekļaujot tajos attēlus, hipersaites, varbūt arī skaņu. Apskatījām arī dinamiskus attēlus, taču arī tos (par spīti vārdam 'dinamisks') es pieskaitītu pie statiskām VT iespējām, jo dinamiska attēla skatītājam nav nekādas iespējas kontrolēt to, ko viņš redz. Vienīgais, ko lietotājs var darīt ar informāciju, kas veidota ar jau apskatītajiem VT līdzekļiem, ir skatīties uz to, bet ne aktīvi piedalīties procesā.

Tālāk apskatīsim, kā iekļaut VT lappusēs dinamiskus elementus, dodot iespēju lietotājam tiešā veidā ietekmēt to, ko viņš redz savā pārlūkprogrammas logā. Šis apskats gan būs ļoti virspusējs, jo parasti šo iespēju izmantošanai nepieciešamas kaut minimālas zināšanas par programmēšanu, tomēr no tā nevajag baidīties.