Vispasaules tīmeklis

Vispasaules tīmeklis (World Wide Web, WWW), spriežot pēc nosaukuma, ir kaut kāds Interneta apakštīkls. Būtībā tā arī ir, tomēr nevajag iedomāties, ka šis apakštīkls ir fiziska realitāte, kaut kas taustāms. Īstenībā būtu jārunā par virtuālu (iedomātu) tīmekli, kas sastāv no daudziem VT serveriem. VT serveri savā starpā ir saistīti ar fizisko Interneta infrastruktūru, un fiziskā (vadu, kabeļu) nozīmē to sasaistīšanai savā starpā, kā arī ar VT klientiem nekas vairāk nav nepieciešams.

Katrs VT serveris apkalpo VT lappušu kopumu. Apkalpošana ir pamatā diezgan vienkārša - ja kāds VT klients pieprasa serverim kādu konkrētu VT lappusi, serveris to aizsūta. Par VT klientu var kļūt jebkurš Internetam pastāvīgi vai uz laiku pievienots dators, uz kura instalēta VT pārlūkprogramma.

VT lappuses ir teksta faili, kas formatizēti saskaņā ar HTML valodas nosacījumiem. VT lappuses tiek (parasti) pārsūtītas caur Internet, izmantojot HTTP (HyperText Transfer Protocol) protokolu. Klienti, pieprasot VT lappuses serveriem, izmanto URL (Uniform Resource Locator) adresi, kas ir formā <protokola vārds>//<servera vārds>/<ceļš uz vajadzīgo lappusi>/<lappuses faila vārds>. Piemēram, adrese http://ai1.mii.lu.lv/KF/start.htm norāda, ka vajadzīga lappuse, kura

VT principiālā shēma
VT vēsture
VT nākotne