Elektroniskais pasts.

E-mail līdz pat Vispasaules Tīmekļa parādīšanās brīdim bija visplašāk izplatītais Internet izmantošanas veids. Ideja šeit ir ļoti vienkārša. Cilvēks, kam ir pieeja Internet, var saņemt savu elektronisko pasta kastīti, kas būtībā ir viens fails uz elektroniskā pasta servera, kā arī savu elektroniskā pasta adresi. Piemēram, man viena no adresēm ir usarkans@ailab.mii.lu.lv. Virkne līdz @ zīmei identificē konkrētu lietotāju, bet tas, kas atrodas aiz @ zīmes, ir datora vārds, uz kuras atrodas atbilstošā pasta kastīte. Elektroniskā pasta programmas ļauj sacerēt vēstuli un nosūtīt, uzrādot, uz kādu adresi sūtīšana ir jāveic. Šī programma un Internet nodrošina, ka vēstule tiks nogādāta uz adresāta pastkastīti. Tad, kad adresāts nākošo reizi darbosies ar elektroniskā pasta programmu, tas varēs izlasīt šo ziņojumu.

Elektroniskais pasts salīdzinājumā ar parasto pastu ir daudzas reizes ātrāks (vēstule no Amerikas uz Latviju var atnākt pāris minūtēs, ja kaut kas nopietni aizkavējas, tad pāris stundās). Salīdzinājumā ar telefonu - daudz lētāks, un sūtītājam un saņēmējam nav reizē jāatrodas pie telefona vai kompjūtera, lai varētu šo procesu realizēt). Salīdzinājumā ar faksu - daudz lētāks, un faksi dažkārt mēdz būt nesalasāmi. No negatīvās puses - nav 100% garantijas, ka elektroniskais ziņojums sasniegs savu adresātu.