Diskusiju grupas

Beidzot atkal nonākam pie kaut kā, kas nav atmirstošs - diskusiju grupas jeb network news. Tīkla pārlūkprogrammās (izņemot pašas vecākās versijas) mēdz būt iespēja izvēlēties Window - News; ja jums ir ļoti veca pārlūkprogramma, tad diskusiju lasīšanai nepieciešama atsevišķa klientprogramma. Diskusijas nodrošina diskusiju serveri, uz kuriem tiek izveidotas tā saucamās diskusiju grupas (newsgroups). Katrā grupā uzkrājas ziņojumi, un katram ir iespēja tos lasīt, atbildēt uz tiem un/vai rakstīt jaunus ziņojumus.

Diskusiju serveri sazinas arī savā starpā un apmainās ar ziņojumiem, rezultātā diskusijas ir globālas un pieejamas (nosacīti) katram planētas iedzīvotājam. Diskusiju grupas ir sakārtotas hierarhiski: pirmajā līmenī visas tiek sadalītas apakšnodaļās: rec. grupas ar izklaidējoša rakstura informāciju, sci. - par zinātni, comp. - par kompjūteriem, alt. - viss pārējais (un ne tikai) u.t.t. Hierarhijai ir vairāki līmeņi, un rezultātā diskusiju grupas nosaukums ir, piemēram, rec.arts.books.reviews, rec.music.classical.recordings vai alt.amazon-women.admirers.