Modēms

Modēms ir ierīce, kas ļauj pārsūtīt datus pa parastu telefona līniju. Vārds modem cēlies no vārdu virknējuma modulator - demodulator - dati vispirms tiek modulēti jeb pārveidoti skaņā, bet telefona līnijas otrā galā esošais modēms skaņu demodulē, iegūstot sākotnējo datu plūsmu.

Modēmi mēdz būt iekšējie un ārējie. Lai jau nopirktam datoram pievienotu iekšējo modēmu, kas izskatās kā neliela platīte ar mikroshēmām un citām detaļām, nāksies atvērt datora korpusu un ievietot modēmu datora iekšienē. Ārējie modēmi ir glītāki, jo tie nav jāliek datorā iekšā, bet gan jāpievieno datoram caur seriālo portu. Ārējiem modēmiem mēdz būt vairākas gaismas diodes, kas datu pārsūtīšanas laikā mirgo - var novērot, kā norisinās datu pārsūtīšana. Trūkums ārējam modēmam - tas (tieši) jāpievieno pie elektrības tīkla.

Ņemot vērā Latvijas telefona līniju kvalitāti, pērkot modēmu galvenokārt jāinteresējas par tā kļūdu labošanas (error correction) iespējām. Protams, svarīgs ir arī ātrums, ar kādu modēms spēj pārraidīt un uztvert datus. Šo ātrumu mēra bodos (baud), un biežāk izmantojamie modēmu ātrumi 1997.gada vidū Latvijā ir 33600, 28800 un 14400 bodi.

Modēma instalēšana Windows 95 operāciju sistēmā parasti ir vienkārša, jo sistēma pati to atpazīst un prot apstrādāt.