Programmnodrošinājums

Dators bez programmnodrošinājuma ir nekam nevajadzīga kaste, un vispirms datoram ir nepieciešama operāciju sistēma - programma, kas nodrošina datora sastāvdaļu saprašanos un kalpo par pamatu citu programmu darbināšanai. IBM PC savietojamiem datoriem de facto standarta operāciju sistēma kādreiz bija DOS - Disk Operating System, bet pašreiz par tādu būtībā standartu ir kļuvusi operāciju sistēma Windows. Šai operāciju sistēmai ir bijušas dažādas versijas, bet patreiz aktuālas ir:

Neliela, bet latviešu lietotājiem ļoti svarīga programmatūras komponente ir kāda no datora latviskošanas paketēm, kas nodrošina latviešu burtu ar diakritiskajām zīmēm attēlošanas un ievadīšanas iespējas. 2 galvenie produkti Latvijas tirgū ir SIA "Tilde" izstrādātais WinLogs un a/s "Dati" WinLat - abiem produktiem pastāv vairākas versijas atkarībā no izmantojamās operāciju sistēmas.

Trešā programmatūras komponente, kuras klātesamība padara datoru jau par gluži sakarīgu rīku, ir tā sauktā biroja pakete (office productivity suite), kuras sastāvā parasti ietilpst

Latvijā tiek lietota pamatā Microsoft Office biroja pakete, kuras atsevišķas programmas, kas veic augstākminētos darbus, saucas attiecīgi Word, Excel, Power Point un Access.

Vēl pie vispārēja lietojuma programmatūras būtu jāmin dažādas tā saucamās utilītas (utilities), kas palīz uzturēt jūsu datoru kārtībā. Viens no lielākajiem draudiem jūsu mazā drauga veselībai ir vīrusi - mazi programmfragmenti, kas pievienojas derīgām programmām un var izplatīties līdz ar tām, ja programmas tiek caur tīklu vai disketēm kopētas no viena datora uz citu. Darbinot inficētu programmu, vīruss var izplatīties arī uz citām datorā esošajām programmām, kā arī darīt citas vairāk vai mazāk patīkamas lietas, piemēram, nopietna darba laikā radīt dažādus vizuālos efektus vai sabojāt jūsu failus, vai pat vispār nodzēst visu informāciju no jūsu datora cietā diska - tas atkarīgs tikai no vīrusa radītāja fantāzijas. Aizsardzībai pret vīrusiem noder tā saucamās antivīrusu programmas, kā McAfee VirusScan, Norton AntiVirus vai Dr.Solomon.

Ir arī universālākas utilītas, piemēram, Norton Utilities, kas ļauj rūpēties, piemēram, par jūsu cietā diska stāvokli - vai tas lēnām nesāk bojāties, vai informācija uz tā tiek rakstīta pietiekoši kompakti u.t.t.

Par VT vajadzībām nepieciešamo programmnodrošinājumu lasiet šeit, par VT lappušu rediģēšanas rīkiem - te, bet par grafikas apstrādes programmām - šeit.