Kā piekļūt Internetam no mājām?

Internets ir daudzu datortīklu sakopojums. Varētu iedomāties, ka, lai varētu piekļūt Internetam, jūsu mājas dators jāieslēdz kādā datortīklā, t.i., no jūsu mājas uz kaut kurieni jāvelk speciāli datortīkla vajadzībām domāti kabeļi. Diez vai šāds risinājums daudziem būtu pa kabatai.

Īstenībā piekļuvei pie Internet pietiek ar modēmu un kādas Interneta servisa piegādātājfirmas pakalpojumiem. Šādu firmu datori ir vairāk vai mazāk tieši pievienoti globālajam tīklam, Jūs piekļūstat Internetam caur kādas šādas firmas datoru, piezvanot tam no jūsu datora ar modēma palīdzību un tādējādi uz laiku kļūstot par Internet daļu.

Šādi iespējams nodrošināties gadījumos, kad jūs gribat kaut ko no Interneta, piemēram, nosūtīt e-vēstuli vai paklīst pa tīmekli. Ir arī pretējais process, kad Internets (respektīvi, kāds cits tā lietotājs) grib kaut ko no jums, piemēram, atsūtīt jums e-vēstuli vai apskatīties jūsējās tīmekļa lappuses. Šim nolūkam daļa no jūsējās ISP firmas datoru resursiem rezervēta priekš jums - jūsu e-vēstuļu pastkastīte, katalogs jūsējo tīmekļa lappušu glabāšanai un varbūt vēl kaut kas.

Pieslēguma veidi

Tehniskās prasības